ให้นักเรียนที่จะเข้าเรียน ม.1 และ ม.4
คลิกเข้าไปดูรายชื่อนักเรียน
และขั้นตอนการมอบตัว
ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

หมายเหตุ นักเรียนที่ "ขาดเอกสาร"
และยังไม่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานการสมัครเรียน
ให้เตรียมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวมา 2 ชุด


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้โรงเรียนต้อง ปรับวีธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน และให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้น โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงได้พัฒนา ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบ online สำหรับนักเรียนขึ้น
ขอให้นักเรียนทุกคน เริ่มทดลองเข้าเรียนได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ตามลิงค์ด้านล่างนี้