กลุ่มบริหารงบประมาณ  

Download... เอกสารต่าง ๆ


ที่
รายการเอกสาร คลิกเพื่อ Download  
1
ยุทธศาสตร์ สพฐ 6 ข้อ  
2
บันทึกขอเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การใช้งบประมาณ  
3
บันทึกขอเพิ่มโครงการ งาน กิจกรรม  
4
บันทึกขอเลื่อน ยกเลิก โครงการ งาน กิจกรรม  
5
บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ  
6
แบบเขียนโครงการประจำปี 62  
7
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ  
8
แบบฟอร์มอื่นๆ  
9
คู่มือการใช้ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์  

[กลับหน้าหลัก]