คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่...

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2566 และรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" เดือนมกราคม 2567
   
   คลิกเข้าเยี่ยมชม...เว็บไซต์...โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ