คลิกอ่านรายละเอียดการประกวดได้ตาม Link ด้านล่าง...

ร้องเพลงจีน คัดลายมือตัวอักษรจีน วาดภาพ

ถักเชือกรายมงคลจีน ประกวดเครื่องแต่งกายสไตล์จีน ออกแบบโปสเตอร์ ประกวดป้ายนิเทศคลิกอ่านรายละเอียด "การรับสมัครพนักงานขับรถยนต์" ได้ที่นี่...

คลิกเข้าเยี่ยมชม...เว็บไซต์โรงเรียน