คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายวินัย สุบรรณเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
 ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561
       เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ก่อนสู่โลกกว้างและทัศนศึกษา ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มให้กับนักเรียน เช่น ทำบุญไหว้พระ ล่องแก่ง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ ทัศนะศึกษาเรือนจำเขากลิ้ง เพื่อเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่าง ๆ การปลูกพืช และการสร้างอาชีพต่าง ๆ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รณรงค์เลือกตั้ง 2562
      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ เพื่อการเลือกคนดี เข้ามาเป็น ส.ส. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทัศนศึกษา ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2561
     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ความเป็นไทย ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

       
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2561

     เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายบูรณาการ ร่วมกันทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

       
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานประจำปี 2562 วัดปราสาทสิทธิ์
     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าน ผอ.วินัย  สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน และวงดุริยางค์ ของโรงเรียน ไปร่วมงานปิดทองประจำปี 2562 ของวัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งมีกิจกรรมแห่พระทางน้ำ โดยองค์กรต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันอารารธนาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แห่ลงขบวนเรือไปตามคลองดำเนินสะดวก ตั้งแต่หน้าวัดปราสาทสิทธิ์ ไปถึงหลัก 1 ประตูน้ำบางยางด้านแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และล่องเรือกลับไปจนถึงหลัก 8 ประตูน้ำบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นจึงล่องเรือกลับวัดปราสาทสิทธิ์ ในงานประจำปีจะมีการทำบุญ ปิดทอง องค์หลวงพ่อ นักเรียนและคณะครูได้ออกไปร่วมทำกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม สืบไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกดูรายละเอียดที่นี่...]
  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    - คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 สามารถ Download สรุปผลการประชุม PLC เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของระดับชั้น ม.6 [คลิกที่นี่...]
     
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน