ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...
ฝ่ายบริหาร


นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)
 


 
             
[คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]
[คลิกดู...ค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย
      


 

 
 

 
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ บนหน้าเว็บไซต์ สพม.ราชบุรี

 

  กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565
             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในพิธีดัังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม แกนนำเยาวชน Gen-Z
             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ชุมนุม แกนนำเยาวชน Gen z โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดย นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และพิษภัยของบุหรี่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ก่อนเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว
             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เพื่อบูรณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนและครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70
             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติให้กับนักเรียน และคุณครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียน คุณครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565
             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียน
             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า ได้เดินทางมาให้ความรู้นักเรียน เรื่องการห้ามเล่นการพนันฟุตบอล และการพนันทุกชนิด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน และกฎหมายจราจรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการนี้ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน มอบของที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70
             เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้ส่งตัวแทนนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ตามศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
             เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้น ตรี โท เอก สำหรับนักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการเรียน ความประพฤติ และเรื่องอื่น ๆ ของบุตรหลานในการปกครองของตนเอง กับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน และรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารงานของโรงเรียนจากฝ่ายบริหาร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในการประชุม.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทอดผ้าป่ากระทง วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงขึ้น โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากระทง และส่งมอบกระทงทั้งหมดให้กับวัดปราสาทสิทธิ์เพื่อจำหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้ ไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2565
     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม ประจำปี 2565
         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี


คลิกดูภาพเพิ่มเติม...[วัดปราสาทสิทธิ์] [วัดบ้านกุ่ม]

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีมอบรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ SAFETY เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา”
          เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตร ให้กับคุณครู และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 จากการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ SAFETY เสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา” ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ"
           เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบเกียรติบัตร รางวัล "เด็กดี ศรีประสาทรัฐ" ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ร่วมกับ กกต.ราชบุรี
           เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการอบรมส่งเสริมพลเมืองระบอบประชาธิปไตย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ร่วมกับ กกต.ราชบุรี โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ทีมงานฝ่ายบริหารและคณะครูให้การต้อนรับ.


โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชั้น สำเริง
           เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่ออุทิศให้คุณแม่ชั้น สำเริง ซึ่งเป็นมารดา ของภรรยา อ.บุญสม แถมเงิน อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อดีตนายกสมาคมฯ และที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมนักเรียนแกนนำโครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดอบรมนักเรียนแกนนำโครงการลูกเสือต่อต้านยาเสพติด และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 แก่ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผู้เป็นแกนนำของแต่ละห้องเรียน ณ ห้องประชุมแคแสด


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรม 9 sci 2022 ร.ร.บ้านคาวิทยา
           เมื่อวันที่  23-24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และนิทรรศการมหกรรม 9sci 2022 ภายใต้แนวคิด "โรงเรียนคุณภาพวิถีใหม่ 9sci festival" ณ ร.ร.บ้านคาวิทยา  เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมแสดงออกถึงทักษะทางด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น การแข่งขันจัดสวนถาด หรือ การแข่งขันบอลลูนลมร้อน เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กตปน. จาก สพม.ราชบุรี ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
            เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการ กตปน. จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ.


ทำบุญและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี พ.ศ. 2565
            เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และมีการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำรายได้ไปสร้างทางเดินพร้อมหลังคา เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึษา ผู้ปกครอง และรวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน ในงานนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น มอบทุนการศึกษา การแสดงจากศิลปินต่าง ๆ เช่น น้ากล้วยเชิญยิ้ม มอส ปฏิภาณ และบิว กัลยาณี เป็นต้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ปกครอง และศิษย์รุ่นต่าง ๆ มาร่วมงานมากมาย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะคุณครู นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคุณครูสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้การต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมถวายพระพร และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
            เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานับปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม นำกล่าวคำถวายพระพร และมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน มากมายหลายทุน เช่น ทุน "ก่อมงคลกูล" ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี "คุณบุญธง ก่อมงคลกูล" เป็นตัวแทนมามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประจำทุกปี.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2565
            เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยไว้ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดีไทย การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย โดยใช้ชุด รีไซด์เคิล นอกจากนั้น พี่ ๆ ม.6 ยังได้จัดการแสดงบนเวทีเพื่อให้น้อง ๆ และคณะครู ได้ชมกันอย่างสนุกสนาน งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 28 กรกฎาคม 2565
            เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธาน นำคณะครู นักเรียน และ บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะ ด้านคณิตศาสตร์ และสนุกสนานไปกับทีมงานวิทยากร เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์ดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566
            เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน ได้เตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปี 2565
            เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำเทียนดังกล่าวไปถวายให้คณะพระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้งานในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามวัดต่าง ๆ รอบโรงเรียน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ต่อไป เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์ จาก นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครูอาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกลูกเสือ-เนตรนารี ได้ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานบุญ วัดปราสาทสิทธิ์
           เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร และบุคลากรของโรงเรียน ร่วมพิธีเททองหล่อ "หลวงพ่อบ้านแหลม" และงานบุญ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งวัดปราสาทสิทธิ์ให้การสนับสนุนด้านการจัดการศึกษากับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันนี้.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2565
           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น (26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้เห็นถึงภัยของยาเสพติด โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียน
           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา14.30 น. พ.ต.ท.สนธยา ตรีเพ็ชร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.หลักห้า พร้อมด้วย ด.ต.สมชาย นวมดี  ได้มาให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน เกี่ยวกับเรื่อง การฉ้อโกงผ่านระบบสื่อออนไลน์ , การชุมนุมสาธารณะ , การป้องกันอาชญากรรมล่วงละเมิดทางเพศ ผ่านสื่อออนไลน์  ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี โดยมี นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการประชาธิปไตย และหาตัวแทนนักเรียน มาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน เพื่อร่วมมือกับคณะครูในการพัฒนาโรงเรียน ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียน ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนมาตั้งแต่ระดับอนุบาล มาจนถึงปัจจุบัน เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูอาจารย์  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

           1.นางกชพร มั่งประเสริฐ (รอง ผอ.สพม.ราชบุรี) 
           2.นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล (ผอ. รร.บางแพปฐมพิทยา)
           3.นายวรรณชัย รังษี (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง)
           4.นายประยูร สุธาบูรณ์ (ผู้ทรงคุรวุฒิ)
           5.นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ (ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
           6.นางสาววนานุช แวงอุ้ย (ศน.ชำนาญการ)
           7.นางสาวพริมา นงค์นวล (นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพม.ราชบุรี) 


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565
           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านได้รับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกท่านได้พบปะ พูดคุย ร่วมเสนอแนวคิดต่าง ๆ กับฝ่ายบริหารและคุณครูที่ปรึกษา เช่น เรื่องติดตามผลการเรียน และความประพฤติของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน เป็นต้น โดยมี นางสมศรี เฮงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วย ผอ.กมล เฮงประเสริฐ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ปกครองทุกท่าน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการนิเทศ ติดตาม จาก สพม.ราชบุรี
           เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน จาก สพม.ราชบุรี โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะครู และทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เพื่อให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
           เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกขึ้น ซึ่งตรงกับ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เพื่อให้เยาวชน เห็นโทษ ภัย ของบุหรี่ เพื่อเป็นการรณรงค์การงดสูบบุหรี่ให้นักเรียนได้ทราบและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ และยาเสพติดทุกประเภท โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดพิธี ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุม อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพภาพบุคคลากรด้วยการบูรณาการ" เพื่อให้ความรู้คุณครูในการพัฒนางาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครูร่วมเดินทางไปส่ง ครูศิรินทร์ พานเพชร ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ายบริหาร ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูศิรินทร์ พานเพชร เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง 3 ท่าน
           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 3 ท่านที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


  
ยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง
           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูเพ็ญนภา แก้วตา ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเพ็ญนภา เเก้วตา เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดเตรียมสมุดสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ผู้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
           เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 นักเรียนในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยทีมงานผู้กำกับ และคณะครู ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น ทาสีรั้ว และทาสีแท้งค์น้ำหลังอาคาร 1 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่ม จากท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ อดีตท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และอดีตคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกหลายท่าน ต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้การต้อนรับ และให้การบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนเลขที่คู่) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นั้น จัดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีการแข่งขัน Math Bingo และการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงดนตรีสด ในงานประจำปี วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
           เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มวิชาดนตรี นำนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหลายท่าน เข้าร่วมแสดงดนตรีสด เพื่อช่วยงานประจำปีของวัดปราสาทสิทธิ์ ฝึกซ้อมโดย คุณครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ และคุณครูวิวรณ์ ยังกิจการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แข่งขันทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “走进龙的国度เปิดประตูสู่แดนมังกร” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน2022年春节庆祝活动 จัดพิธีมอบรางวัลเป็น 2 วัน คือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคี่ และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ คณะผู้บริหาร ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน เช่น  การแข่งขันร้องเพลงจีน  การคัดลายมือจีน การวาดภาพระบายสี การถักเชือกจีนลายมงคล การออกแบบโปสเตอร์เทศกาลตรุษจีน  การจัดป้ายนิเทศวันตรุษจีน การประกวดชุดแต่งกายสไตล์จีน  และกิจกรรมอั่งเปาซองสุ่มจากผู้ใหญ่ใจดี พร้อมทั้งมอบของรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส (รูปแบบออนไลน์)


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สุ่มตรวจ ATK นักเรียน (กลุ่มเลขคี่)
           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ในการเปิดเรียนแบบ On-site ใช้วิธีสุ่มนักเรียน และคุณครู เข้ารับการตรวจ 20% โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การกำกับดูแล ผลการตรวจ "ไม่พบผู้ติดเชื้อ"


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่
           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี นายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงาน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการศึกษาดูงาน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานฝ่ายบริหาร คณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้อง รวมถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารและผลงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------