คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


เรื่องแจ้งและเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ

   
   

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (สพม.8) ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และคลิปวีดิทัศน์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
สามารถ คลิกเข้าชมตาม Link ด้านล่าง...
http://bit.ly/37WqvxR


  
 
 

ร่วมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2563
      เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ นำทีมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมกิจกรรมงานกฐินวัดปราสาทสิทธิ์ ประจำปี 2563 โดยในงานนี้มีกิจกรรมออกร้านอาหาร เพื่อเลี้ยงรับรองแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมบุญทุกท่าน คณะครูได้ร่วมเขียนใบเสร็จ และใบอนุโมทนา ให้กับผู้มาร่วมทำบุญ สำหรับนักเรียนและคุณครูอีกส่วนหนึ่งทำหน้าที่ให้บริการอาหาร และเครื่องดื่มกับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน นอกจากนั้นยังช่วยกันเก็บล้างภาชนะต่าง ๆ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" ปี 2563
      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" ให้กับ คุณครูผ่องศรี เจียมฉวี และคุณครูนัฐวดี ป้อมเชียงพิณ โดยในภาคเช้า ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี นำคณะคุณครู และนักเรียน ร่วมแสดงมุฑิตาให้กับคุณครูทั้ง 2 ท่าน
      ส่วนในภาคค่ำได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อให้ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คุณครูอาวุโส ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน ได้แสดงมุฑิตากับคุณครูทั้ง 2 ท่าน โดยได้รับเกียรติ จากท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว พร้อมกับท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม... ภาคเช้า | ภาคค่ำ]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันระลึกถึง และร่วมกันอุทิศบุญกุศลที่ทำในวันนี้ ให้กับผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียน ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว และท่านที่ยังมีชิวิตอยู่ ตลอดจนผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ในวันนี้โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และชุมชน ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมกันนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดยได้รับความเมตตาจากผู้มีอุปการะคุณในชุมชนและศิษย์เก่าทุกท่าน ทางโรงเรียน โดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ จึงของกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้โรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ต้องแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับกันมาโรงเรียน การจัดกิจกรรมวันไหว้ครูในปีนี้ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนของพิธีการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ โดยจัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น 2 ครั้ง สำหรับนักเรียน 2 กลุ่ม คือ วันพฤหัสบดี ที่ 6 และ 13 สิงหาคม 2563 ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีวันไหว้ครู เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของคุณครู ที่ได้อบรมสั่งสอน สรรพวิชาความรู้ต่าง ๆ พร้อมทั้งการอบรมบ่มนิสัย ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
      เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในระดับชั้น ม.1 - ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยทีมงานฝ่ายบริหาร คุณครู ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพบปะ พูดคุย ชี้แจงให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบ แนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยเฉพาะแนวปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 เพื่อให้การเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลต่อไป นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจาก สถานีตำรวจภูธร หลักห้า ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมให้ความรู้กับผู้ปกครองในเรื่องการใช้รถใช้ถนน และการป้องกันการกระทำความผิดด้านต่าง ๆ ของนักเรียนอีกด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่น
       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พ.ต.อ.ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ ผกก.สภ.หลักห้า ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจ เข้าพบปะพูดคุย ให้ความรู้กับนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เกี่ยวกับกฏหมายจราจร , การใช้ถนนและรถจักรยานยนต์ของนักเรียน , พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเรื่องการกระทำความผิดอื่น ๆ ในโครงการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนัก และเข้าใจในกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อมิให้นักเรียนหลงเชื่อ หรือร่วมกันกระทำความผิดในเรื่องต่าง ๆ  ซึ่งเป็นสิ่งผิดกฏหมาย โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมฝึกสมาธิเพื่อเจริญสติประจำทุกวัน
       โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมฝึกสมาธิ เพื่อเจริญสติตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และตามคำสอนของพระอาจารย์ต่าง ๆ เช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนมีสติ ระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตที่ สะอาด สว่าง สงบ เพื่อระงับความทุกข์ทั้งปวงออกจากใจตนเอง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายปิยะมงคลแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ให้กับลูกเสือวิสามัญ ม.4 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ชาญ ศรีมณีกาญจน์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ จ.ราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563
       เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563 ด้วยการให้นักเรียนได้ทำบุญตักบาตร พระสงค์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2563 และตลอดไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน