ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...

ดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)Download...โปรแกรมต่าง ๆ

      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   


เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | 

[คลิกดู...รายชื่อครู ที่ได้รับรางวัล] 

 

 
[คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ทั้งหมด...]   

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ.ศ.2564
       เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธาน  ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด  ปี 2564
      เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2564 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดทำ "โครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด" ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) เพื่อออกเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ครอบครัวนักเรียนที่ติดเชื้อ โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ , รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร , รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก , รองฯ มารุต เสลาคุณ นำทีม คณะคุณครู เพื่อออกเยี่ยมบ้าน และให้กำลังใจนักเรียน ตามโครงการดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ"  ปี 2564
      เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "แสด-ดำ อำลา มุฑิตา ครูเกษียณ" เพื่อแสดงความยินดี กับคุณครู 2 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ คือ คุณครูสุชาติ ประเสริฐสุข และ คุณครูญาณิศา รอดศรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินครูผู้ช่วย
         เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการประเมินฯ ครูผู้ช่วย 2 ท่าน คือ นางสาวชลนิสา จันทร์เพชร และนางสาวพิจิตรา วรรณศุภมงคล โดยมีท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ร่วมประเมิน ณ ห้องแคแสด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมคณะกรรมการ ITA ปี 2564
        เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการจัดทำ ITA ของโรงเรียน ประจำปี 2564 ณ ห้องแคแสด ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สพม.ราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดราชบุรี มอบทุนการศึกษาและถุงยังชีพให้กับนักเรียน
        เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบชุดถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับนักเรียน 2 คน คือ 

        1.เด็กชายอดิศร ยี่สุ่นแย้ม  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
        2.นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

        โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมเดินทาง เพื่อลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าวด้วย

   

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
       เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันตรวจผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประเมินฯ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564
       เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 รองฯ วิไล  ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคุณครูสุรีย์พร วัฒนธีระกรณ์ เป็นตัวแทน ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี นักเรียนผู้รับทุน คือ นายนันทพงศ์ จันทร์อ่อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


กิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียน คนละ 2,000 บาท
      เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมดูแลของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อความปลอดภัย ของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองทุกคน 


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นิเทศการสอนออนไลน์ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ โดยท่าน ศน. จาก สพม.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ท่าน ศน.พจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.ราชบุรี ได้เข้านิเทศการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19  ของคุณครูธีรพงษ์ มีสัตย์ และคุณครูณภัสสร์ ทรัพยะสุต คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสารัฐประชากิจ ท่านรอง ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการสอนดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นิเทศการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริการวิชาการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมนิเทศการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อกำกับ ติดตาม รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน และครูผู้สอน ในรูปแบบนิเทศการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศการสอน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและคุณครูทุกท่าน[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ไหว้สารทจีน ปี 2564
     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ได้นำทีม ตัวแทนคณะครูบางส่วน เพื่อทำพิธีไหว้ พระภูมิเจ้าที่ และองค์หลวงพ่อประสาทพร พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เนื่องในวันสารทจีน ปี 2564 เพื่อความเป็นสิริมงคล ของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2564
      เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เพื่อทำบุญอุทิศให้กับผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านพระครูอนุกูลวรากร ท่านเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ มาร่วมเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ทำให้การจัดกิจกรรมในปีนี้ เป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นไปตามแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่รัฐบาลกำหนด


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมออนไลน์ เพื่อพิจารณาให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา
      เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ร่วมกับหัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หัวหน้าระดับชั้น และคุณครูที่ปรึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีฐานะยากจน เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี จำนวน 2 ทุน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิ.ย. 2564) ตามนโยบาย ของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยคณะฝ่ายบริหาร ครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน ร่วมกันสวมเสื้อสีขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท พร้อมทั้งมีการติดสติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์รอบโรงเรียน เพื่อรณรงค์ กระตุ้นเตือน ให้นักเรียน บุคลากร รวมไปถึงประชาชน ที่เข้ามาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน ให้เห็นพิษ ภัย ของยาเสพติด และร่วมมือกันต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบต่อไป.

 
 

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารเรียนและพื้นที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
      เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับลูกๆ นักเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดหนังสือเรียนเพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน
      เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันจัดหนังสือเรียนเป็นชุด ตามนโยบายของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เพื่อเตรียมมอบให้กับนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19 และให้สอดคล้องกับนโยบายตามที่รัฐบาลกำหนด โดยกำหนดให้นักเรียน ม.1 มอบตัวในวันที่ 29 พ.ค. 64 และ ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พ.ค. 64 โดยในแต่ละวันนั้น ยังได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ  กลุ่มละไม่เกิน 20 คน โดยทุกคน ทั้ง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ต้องผ่านจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่าง กระจายตัวออกไปยังจุดต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดให้ โดยนักเรียน 1 ห้อง ยังแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 2-3 กลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 20 คน เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยการควบคุมและการบริหารงานของ ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ และทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนได้รับความร่วมมือ จากท่านผู้ปกครอง นักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เป็นอย่างดียิ่ง.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------