คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายวินัย สุบรรณเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
 พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) ประจำปีการศึกษา 2561
      เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายชนพหล ส่งเสริม ท่านนายอำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) และตอนปลาย (ม.6) นอกจากนั้นยังได้รับเกียติรจากท่านผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ผู้ปกครองในชุมชน ตลอดจนคณะครู และนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข และความสนุกสนาน จากความสำเร็จของนักเรียนดังกล่าว.

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ปัจฉิมนิเทศ ม.6 ปีการศึกษา 2561
       เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายส่งเสริมประสบการณ์ก่อนสู่โลกกว้างและทัศนศึกษา ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนในระดับชั้น ม.6 ได้รับความรู้ และความสนุกสนาน ไปพร้อมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษาในระดับชั้น ม.6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเติมเต็มให้กับนักเรียน เช่น ทำบุญไหว้พระ ล่องแก่ง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ ทัศนะศึกษาเรือนจำเขากลิ้ง เพื่อเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น การสร้างบ้านดิน การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงกระต่ายและสัตว์ต่าง ๆ การปลูกพืช และการสร้างอาชีพต่าง ๆ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รณรงค์เลือกตั้ง 2562
      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารและผู้กำกับ ร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ในเขตชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ออกมาใช้สิทธิ์ เพื่อการเลือกคนดี เข้ามาเป็น ส.ส. ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทัศนศึกษา ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2561
     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ไปทัศนศึกษาเพื่อเติมเต็มความรู้ ที่มิวเซียมสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อเรียนรู้ความเป็นไทย ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

       
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2/2561

     เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ได้จัดค่ายบูรณาการ ร่วมกันทั้ง 3 กลุ่มสาระฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะต่าง ๆ ให้กับนักเรียน

       
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกดูรายละเอียดที่นี่...]
  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    - คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 สามารถ Download สรุปผลการประชุม PLC เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของระดับชั้น ม.6 [คลิกที่นี่...]
     
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน