ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)
ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)

      


เรื่องแจ้งและเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ

   
   

ประกาศ...รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์ [คลิกดูรายละเอียดที่นี่...]


การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (สพม.8) ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
และคลิปวีดิทัศน์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
สามารถ คลิกเข้าชมตาม Link ด้านล่าง...
http://bit.ly/37WqvxR


    

ยินดีต้อนรับ ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี กับท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ ซึ่งมารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู ฝ่ายบริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ และท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นักเรียน และคณะบุคลากรของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป หลังจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม งานคุณแม่นฤมล วรรณวงศ์
       เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ทีมงานฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้าร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรม ในงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่นฤมล วรรณวงศ์ ณ วัดปราสาทสิทธิ์ โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก  และท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ นำทีมคณะครูเข้าร่วมงานดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ส่งคุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น
      เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 คณะครู และท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  ได้ร่วมเดินทางเพื่อไปส่งและร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครู ดร.กิติศักดิ์ ดีพื้น ที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและการดูแลครอบครัวต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ปี 2563
      เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ณ โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม และ โรงเรียนตราษตระการคุณ จ.ตราด เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป โดยมี ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ
      เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่าน ผอ.สายฝน ภานุมาศ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชนแล้ว ยังได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหารจากโรงเรียนต่าง ๆ คณะครูจากโรงเรียนบ้านคาวิทยา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ต้อนรับคุณครูสรีย์พร จิตกิตติโชติ
      เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับ คุณครูสุรีย์พร จิตกิตติโชติ ซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี ดร.วิไล ปรึกษากร และนายธีรกฤต สร้างการนอก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่านให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทอดผ้าป่ากระทง ปี 2563
      เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทง โดยให้นักเรียนทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และนำไปบริจาคให้กับวัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อจัดจำหน่ายกระทงให้กับนักท่องเที่ยว และนำเงินที่ได้ ร่วมทำบุญเข้าวัด เพื่อนำไปพัฒนาวัดต่อไป กิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย  ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องแม่น้ำ ลำคลอง เป็นการปลูกฝั่งค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่
      เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้การต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการท่านใหม่ของโรงเรียน โดยมี ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ นายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ท่านผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ให้การต้อนรับ ดร.วิไล ปรึกษากร และ นายธีรกฤต สร้างการนอก เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
  

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน