คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียนDownload....เอกสารการแข่งขันกิจกรรม "Prasartrat Open House 2019" [Click]==> 1.เกณฑ์การแข่งขัน   2.ใบสมัคร

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.8 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 โดยมีคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ และ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิมเติม...]

งานเกษียณฯ คุณครูชัยทัด สุขสม
        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีนี้ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาครูเกษียณ ปี 2562
        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงมุฑิตา ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมงานกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน และมีความสุข


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม ปี 2562
        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2562
        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้มีพระคุณที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียน โดยถือเอาวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทำบุญ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562
        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การแสดงมุฑิตาแก่คุณครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สถานนีตำรวจภูธรหลักห้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองในชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะ ในงานดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในระดับชั้นต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย ประวัติศาสาตร์ด้านพัฒนาการของภาษาไทย ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยต่างๆ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละคร การประกวดโต้วาที การแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ และคุณครูสมศรี เฮงประเสริฐ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีอีกด้วย ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
 - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2562

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    คุณครูสามารถ Download เอกสารจากการกประชุมวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน