คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม ปี 2562
        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2562
        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้มีพระคุณที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียน โดยถือเอาวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทำบุญ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562
        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การแสดงมุฑิตาแก่คุณครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สถานนีตำรวจภูธรหลักห้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองในชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะ ในงานดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในระดับชั้นต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย ประวัติศาสาตร์ด้านพัฒนาการของภาษาไทย ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยต่างๆ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละคร การประกวดโต้วาที การแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ และคุณครูสมศรี เฮงประเสริฐ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีอีกด้วย ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมบริจาคโลหิต ณ วัดยกกระบัตร
        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562
      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาตามวัดต่าง ๆ เช่น วัดปราสาทสิทธิ์ วัดบ้านกุ่ม วัดบัวงาม วัดโรงเข้ วัดปทุมทองรัตนาราม วันธรรมโชติ วันหลักหกรัตนาราม วัดอุบลวรรณาราม เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แนะแนวนักเรียน ม.6 เรื่อง T-CAS ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 งานแนะแนว ได้จัดแนะแนวให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.6 เรื่องระบบการสอบเข้าศึกษาต่อ T-CAS โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าวกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ.2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพรมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 ซึ่งพระองค์ท่านได้ก่อตั้งคณะลูกเสือขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของโลก ต่อจากประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยกิจการลูกเสือเน้นเรื่องความมีวินัย ความรักสามัคคี และให้การช่วยเหลือสังคมส่วนร่วม ดังปรากฎในคำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ กิจกรรมในปีนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
 - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2562

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    คุณครูสามารถ Download เอกสารจากการกประชุมวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน