ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์.. ร่วมกันเป็นกำลังใจให้ "ครูบอลลี่ 10 ครูผู้สร้างแห่งปี 2564"

ดร.สายฝน ภานุมาศ
(ผู้อำนวยการโรงเรียน
)


ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)


เรื่องแจ้งและเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ

   
   

การสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (สพม.8) ประจำปี 2563

สื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และคลิปวีดิทัศน์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด สามารถคลิกเข้าชมได้ที่ [http://bit.ly/37WqvxR]


   

  

[คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ทั้งหมด...]   

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ปี 2564
      เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณ รอบวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหาเสียงเพื่อเตรียมตัวเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
      เมื่อวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนที่ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ได้แนะนำตัวและแถลงนโยบายของพรรคตนเอง ให้เพื่อนสมาชิกชาวแสด-ดำ ได้รับทราบ ในช่วงเช้าหลังกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวัน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับทุนการศึกษาจากวัดปราสาทสิทธิ์
      เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านรองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และคุณครูทิพวรรณ มีทรง คุณครูฝ่ายแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จากท่านพระครูอนุกูลวรากร เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ เนื่องในงานทำบุญทักษิณานุประทาน ครบรอบวันมรณภาพ เพื่ออุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส วัดปราสาทสิทธิ์ทุกรูป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ คุณแม่สมหวัง แสงบุนมาก
      เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคุณครู โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมฯ คุณแม่สมหวัง แสงบุนมาก ณ วัดปราสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณครูผ่องศรี เจียมฉวี อดีตคุณครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เทศกาลตรุษจีน ปี 2564
      เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน กราบนมัสการองค์หลวงพ่อประสาทพร พระประจำโรงเรียน และตั้งเครื่องสักการะ พระภูมิ เจ้าที่ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ซึ่งเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยเชื้อสายจีน ในชุมชนชาวหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เพื่อขอพร ให้กิจการงานต่าง ๆ ของโรงเรียนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตลอดจนขอพรให้สุขภาพ พลานามัย ของบุคลากรทุกคนแข็งแรง มีกำลังกาย กำลังใจ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลประสาทสิทธิ์ แห่งนี้ตลอดไป นอกจากนั้น ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ท่านผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึก ให้กับคุณครู และบุคลากรทุกท่าน เพื่อขอบคุณและเป็นขวัญกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือกันพัฒนางานของโรงเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประเมินครูผู้ช่วย
      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคุณครูวารินทร์ ทองอยู่ยืด ครูชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมกันประเมินคุณครูศรายุทร จันทรา ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้คำแนะนำและชื่นชม ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และพัฒนาองค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กลุ่มบริหารงานทั่วไป ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบ
      ในระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบริหารงานทั่วไป โดย ท่านรองฯ มารุต เสลาคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ควบคุม ดูแล นำทีมงานซึ่งประกอบไปด้วย คุณครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรง และนักเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อให้มีความร่มรืน สวยงาม เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เพื่อต้อนรับการเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการนิเทศการศึกษาจาก สพม.8
      เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เข้ารับการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 นำทีมโดย นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ ท่านรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 พร้อมด้วย ท่าน ศน.พจนพร รุ่งทอง และ ท่าน ศน.ดร.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เพื่อติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ เช่น
      1. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
      2. การนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
      3. การนิเทศตามจุดเน้น และนโยบายสำคัญ เร่งด่วน
      4. การนิเทศตามบริบทและความต้องการของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

      โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ทีมงานฝ่ายบริหาร ตลอดจนคณะคุณครู ให้การต้อนรับ และร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เพื่อนำไปปรับปรุง และพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบกระเช้าสวัสสดีปีใหม่และขอบคุณตำรวจจราจร
        เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน มอบกระเช้าของขวัญ ให้กับ ดต.นิยม กาญจนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรหลักห้า (สภ.หลักห้า) เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเป็นการแสดงความขอบคุณในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรให้กับนักเรียนและบุคลากร บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับมอบทุน "ทุนกตัญญูกตเวที เสรี บุญช่วย สมบูรณ์สิน"
        เมื่อวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2564 นายสุชาติ สมบูรณ์สิน เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษา "ทุนกตัญญูกตเวที เสรี บุญช่วย สมบูรณ์สิน" ให้กับนักเรียน ทุนละ 1000 บาท จำนวน 5 ทุน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ คุณครูงานแนะแนวให้การต้อนรับ และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับเจ้าของทุน ดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อสม.ประสาทสิทธิ์ ร่วมคัดกรองเชื้อ COVID-19 นักเรียน ในช่วงเปิดเรียน
        เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ (รพสต.) และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่นหลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และผู้ผ่าน-เข้าออกโรงเรียนทุกคน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และคณะครู ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว เป็นประจำทุกวัน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

Big Cleaning Day ทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเปิดเรียนตามปกติ
        เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักการภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในห้องเรียน อาคารเรียน โต๊ะม้าหินอ่อน โรงอาหาร และสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ก่อนเปิดเรียนตามปกติ ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตามนโยบายของท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ด้วยความห่วงใย ในความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง คณะคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ต่อไป[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูออนไลน์ ครั้งที่ 1/2564 ด้วย Google Meet
        เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ในรูปแบบการประชุม Online ด้วยการใช้ Google Meet ซึ่งไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อ COVID-19  โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางการเตรียมความพร้อม และรูปแบบสำหรับการเปิดเรียน ในวันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ และเกิดความปลอดภัย กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ท่าน ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ
     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 นายภานุวัชร แก้วลำหัด ท่านผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อพบปะ ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งตรวจเยี่ยมอาคารเรียนต่าง ๆ บ้านพักครู และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหารพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สวัสดีปีใหม่ท่านผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน ปี 2564
     เมื่อวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563 ท่าน ผอ.ดร.สายฝน ภานุมาศ นำทีมงานฝ่ายบริหาร ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ และคณะคุณครู ได้เดินทางไปสวัสดีปีใหม่ ท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ตลอดจนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือกิจการ งานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจด้วยดีเสมอมา


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ให้ความอนุเคราะห์มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID-19
     เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โดยนายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามแนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือ ในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
    ยกเลิกการประชุมผู้ปกครองสัญจรภาคเรียนที่ 2/2563 และปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการประชุม online
  
      (แบบรายงานการประชุมผู้ปกครอง online)
    ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
    เพิ่มช่องทางการชำระเงินบำรุงการศึกษา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds

Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------