คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายปิยะมงคลแคมป์ และได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ 3 สี) ให้กับลูกเสือวิสามัญ ม.4 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.ชาญ ศรีมณีกาญจน์ ผู้ตรวจการลูกเสือฯ จ.ราชบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563
       เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2563 ด้วยการให้นักเรียนได้ทำบุญตักบาตร พระสงค์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2563 และตลอดไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
       ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสีขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงทักษะทางด้านการกีฬา กรีฑา และความพร้อมเพียงด้านขบวนพาเหรด และกองเชียร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ และได้รับเกียรติจาก ท่านวุฒิชัย สอนประสาน ปลัดเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จ.สมุทรปรากร โดยมีนักเรียนเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ สพม.8 เข้าร่วมการแข่งขัน 3 รายการ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศครูพลพิทักษ์กล่าวอำลานักเรียน
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 คุณครูพลพิทักษ์ ชีวนาถพันธ์ ได้กล่าวอำลานักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เนื่องจากต้องย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม จ.สิงห์บุรี เพื่อความสะดวกในการดูแลคุณพ่อ-คุณแม่ ขอขอบพระคุณ คุณครูพลพิทักษ์ เป็นอย่างสูง ที่มาช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ ในด้านการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอล และฟุตซอลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2562
       เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ มีการมอบทุนการศึกษา เกียรติบัตรพ่อดีเด่น และมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก โดยนักเรียนและคุณครู ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และโรงเรียนใกล้เคียง มาร่วมสอบเป็นจำนวนมาก


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันวชิราวุธ ขึ้น โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ โดยมี ท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย รับทราบถึงผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน และรับฟังความเห็นของผู้ปกครอง เกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบายต่าง ๆ ที่ โรงเรียนต้องดำเนินการต่อไป ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่าน ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ และท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผอ.โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติพบปะ พูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน การประชุมในวันนี้ผู้ปกครองให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
       ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดยท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ และท่าน ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เดินทางออกพบปะผู้ปกครอง ในโครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีการออกพบผู้ปกครอง 3 แห่ง คือ
      1.ศาลาอเนกประสงค์ ศาลเจ้ากิมเซียงกง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562)
      2.ศาลาอเนกประสงค์ วัดประทุมทองรัตนาราม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562)
      3.ศาลาอเนกประสงค์ วัดโรงเข้  อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร (วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562)
      จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้ผู้ปกครองสนใจ และเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก


คลิกดูภาพเพิ่มเติม ==>  [1.กิมเซียงกง] [2.วัดประทุมทอง] [3.วัดโรงเข้]

กิจกรรม "Prasartrat Open House 2019"
       เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรม "Prasartrat Open House 2019" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนและคุณครู ได้นำเสนอผลงานด้านวิชาการ และทักษะต่าง ๆ และเปิดเวทีให้นักเรียนของโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่าง ๆ นอกจากนั้นในงานยังมีการออกร้านขายสินค้าต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดยนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณปัญญา สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธาน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อคัดเลือกตัวแทน สพม.8 เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 โดยมีคณะครูเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน และดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ ร.ร.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ และ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนี จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิมเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
 - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2562

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    คุณครูสามารถ Download เอกสารจากการกประชุมวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ...Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน