ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหาร


นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย
 

[คลิกดู...รายชื่อครู ที่ได้รับรางวัล]

  


คลิก...ดูมาตรการป้องกันและแนวปฏิบัติระหว่างเปิดเรียน On site ภาคเรียนที่ 2/2564 [หน้าที่ 1] [หน้าที่ 2]


 
ข่าวการศึกษา
 


[คลิกดูจดหมายข่าว ป.ป. ปี 2565 ทั้งหมด...]   กิจกรรมปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานเปิดพิธี ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุม อบรม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
           เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพภาพบุคคลากรด้วยการบูรณาการ" เพื่อให้ความรู้คุณครูในการพัฒนางาน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ จาก ท่าน ผอ.ปรีชา สุคนธมาน (ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ) มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครูร่วมเดินทางไปส่ง ครูศิรินทร์ พานเพชร ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และฝ่ายบริหาร ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูศิรินทร์ พานเพชร เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนคงคาราม จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ทั้ง 3 ท่าน
           เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคุณครูคนใหม่ 3 ท่านที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ


  
ยินดีต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง
           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมต้อนรับ คุณครูรุ่งนภา ทองเเดง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำเเหน่ง ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมเดินทางไปส่ง คุณครูเพ็ญนภา แก้วตา ย้ายกลับภูมิลำเนา
           เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมเดินทางไปส่งคุณครูเพ็ญนภา เเก้วตา เพื่อย้ายกลับภูมิลำเนา ณ โรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมการรับมอบตัว ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 2 - 3 เมษายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

จัดเตรียมสมุดสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ท่านรองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ร่วมกันจัดสมุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 สำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2565


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ผู้บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
           เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2565 นักเรียนในกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วยทีมงานผู้กำกับ และคณะครู ร.ร. ประสาทรัฐประชากิจ ได้ดำเนินการตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาเยาวชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น ทาสีรั้ว และทาสีแท้งค์น้ำหลังอาคาร 1 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมทีมงานฝ่ายบริหาร ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์ อาหาร พร้อมเครื่องดื่ม จากท่านประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ อดีตท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และอดีตคุณครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีกหลายท่าน ต้องขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ. โดยมีคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ให้การต้อนรับ และให้การบริการ อำนวยความสะดวก ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้การกำกับดูแล ของนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2564
           เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน (กลุ่มนักเรียนเลขที่คู่) โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยคณะครู และฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งการจัดกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 นั้น จัดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 มีการแข่งขัน Math Bingo และการทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงดนตรีสด ในงานประจำปี วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
           เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มวิชาดนตรี นำนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนหลายท่าน เข้าร่วมแสดงดนตรีสด เพื่อช่วยงานประจำปีของวัดปราสาทสิทธิ์ ฝึกซ้อมโดย คุณครูนิพนธ์ ปุสสวงษ์ และคุณครูวิวรณ์ ยังกิจการ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก.

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

แข่งขันทักษะภาษาจีน ปีการศึกษา 2564
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดพิธีมอบรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาจีน “走进龙的国度เปิดประตูสู่แดนมังกร” เนื่องในเทศกาลตรุษจีน2022年春节庆祝活动 จัดพิธีมอบรางวัลเป็น 2 วัน คือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคี่ และ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับผู้เข้าแข่งขันเลขคู่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และ คณะผู้บริหาร ซึ่งการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2565 มีการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน เช่น  การแข่งขันร้องเพลงจีน  การคัดลายมือจีน การวาดภาพระบายสี การถักเชือกจีนลายมงคล การออกแบบโปสเตอร์เทศกาลตรุษจีน  การจัดป้ายนิเทศวันตรุษจีน การประกวดชุดแต่งกายสไตล์จีน  และกิจกรรมอั่งเปาซองสุ่มจากผู้ใหญ่ใจดี พร้อมทั้งมอบของรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส (รูปแบบออนไลน์)


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สุ่มตรวจ ATK นักเรียน (กลุ่มเลขคี่)
           เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยใช้ชุดตรวจแบบ ATK เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ในการเปิดเรียนแบบ On-site ใช้วิธีสุ่มนักเรียน และคุณครู เข้ารับการตรวจ 20% โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และทีมงานฝ่ายบริหาร ให้การกำกับดูแล ผลการตรวจ "ไม่พบผู้ติดเชื้อ"


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่
           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมี นายปัญญา สุรสิงห์ไกรสร นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมพิธีเปิดในกิจกรรมดังกล่าวด้วย


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงาน ร.ร.ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดโครงการศึกษาดูงาน การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมงานฝ่ายบริหาร คณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการจัดทำข้อตกลงให้ถูกต้อง รวมถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารและผลงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 2 (เลขที่คู่) ในวัดเปิดเรียน On-site วันแรก
       เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่มที่ 2 (เลขที่คู่) คุณครูและบุคลากรทุกท่าน ตลอดจนแม่ค้าในโรงอาหาร ของโรงเรียนทุกคน ในวันเปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรกของนักเรียนกลุ่มที่ 2 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ชำนาญการมาเป็นผู้ตรวจ เพื่อความปลอดภัย และความสบายใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน โดยการกำกับดูแลของ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565
       เมื่อวันที่ 18-21 มกราคม 2565  รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก และคุณครูชลลดา วงศ์นุกูล ได้นำทีมงานแนะแนว  ออกให้ความรู้เกี่ยวกับบริบท และนโยบายการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ และโรงเรียนในเขตติดต่อใกล้เคียงกับโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เช่น โรงเรียนวัดโรงเข้ โรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเรียนบ้านโรงเข้ โรงเรียนหลวงสินธุ์ และโรงเรียนบ้านดอนไผ่ เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

รับการตรวจเยี่ยม / นิเทศ จาก สพม.ราชบุรี
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ รองฯ ดร.วิไล ปรึกษากร และ รองฯ ธีรกฤต สร้างการนอก ให้การต้อนรับ ท่าน ศน.ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.ราชบุรี ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยม และนิเทศการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้กำลังใจ และนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากครูผู้สอน ไปเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการแก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 1 (เลขที่คี่) ในวัดเปิดเรียน On-site วันแรก
       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดให้มีการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการตรวจ ATK ให้กับนักเรียนกลุ่มที่ 1 (เลขที่คี่) และแม่ค้า ในโรงอาหาร ของโรงเรียนทุกคน เป็นครั้งที่ 1 ในวันเปิดเรียนแบบ On-site เป็นวันแรก โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ตรวจ เพื่อความปลอดภัย และความสบายใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และคุณครูทุกท่าน โดยการควบคุมดูแลของ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ศึกษาดูงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ร.ร.บางแพปฐมพิทยา
        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site
        เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำทีมฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจ และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ ATK และการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันคริสต์มาส On-line
        เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ในรูปแบบ On-line ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง
        เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ , นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ , คณะผู้บริหาร ตลอดจน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้การต้อนรับ ผอ.สมมาต โพธิ์ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------