คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน


 
งานเกษียณฯ คุณครูชัยทัด สุขสม
        เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ปีนี้ โดยได้รับเกียรติจากองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

คณะครูและนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาครูเกษียณ ปี 2562
        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการแสดงมุฑิตา ให้กับคุณครูชัยทัด สุขสม ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ โดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมงานกันด้วยบรรยากาศที่สนุกสนาน และมีความสุข


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม ปี 2562
        เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร.ร.ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปี 2562
        เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้กับผู้มีพระคุณที่ร่วมก่อตั้งโรงเรียน โดยถือเอาวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันเกิดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทำบุญ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระคุณเจ้า จำนวน 9 รูป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2562
        เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู-อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหาร และพัฒนาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม ของโรงเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชน มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา การแสดงมุฑิตาแก่คุณครูอาวุโส ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เช่น เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ สถานนีตำรวจภูธรหลักห้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลประสาทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านแพ้ว (สาขาหลักห้า) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองในชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม เพื่อถวายราชสักการะ ในงานดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในระดับชั้นต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ มาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
        เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อให้นักเรียน ได้ตระหนักถึงการใช้ภาษาไทย ประวัติศาสาตร์ด้านพัฒนาการของภาษาไทย ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวรรณคดีไทยต่างๆ โดยมีกิจกรรมประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีไทย การแสดงละคร การประกวดโต้วาที การแต่งคำประพันธ์ต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจาก คุณครูสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ์ และคุณครูสมศรี เฮงประเสริฐ ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้ว มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีอีกด้วย ต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2562
        เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี โดยมีท่าน ผอ.พงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ร่วมบริจาคโลหิต ณ วัดยกกระบัตร
        เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ วัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เพื่อบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2562
      เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน และกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่อให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษาตามวัดต่าง ๆ เช่น วัดปราสาทสิทธิ์ วัดบ้านกุ่ม วัดบัวงาม วัดโรงเข้ วัดปทุมทองรัตนาราม วันธรรมโชติ วันหลักหกรัตนาราม วัดอุบลวรรณาราม เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  
 - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
   - ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เรื่องกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปี 2562

  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    คุณครูสามารถ Download เอกสารประกอบการทำวิทยฐานะได้ที่นี่...!   
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (word) [คลิกที่นี่...]
    - บันทึกการปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ (pdf) [คลิกที่นี่...]
    - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา [คลิกที่นี่...]

    คุณครูสามารถ Download เอกสารจากการกประชุมวิชาการ (2 ก.ค. 62) ได้ที่นี่...!
    - แบบเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 62 [คลิกที่นี่...]
    - การกำหนดค่าเป้าหมาย ตามประเด็นพิจารณาของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [คลิกที่นี่...]
    - ตัวอย่างการกำหนดค่าเป้าหมาย [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ [คลิกที่นี่...]
    - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ [คลิกที่นี่...]

    เอกสารอื่น ๆ
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน