ปรัชญาของโรงเรียน : ทนฺโต เสฎฺโฐ มนุสฺเสสุ (ผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์)
ข่าวสารประชาสัมพันธ์...
ฝ่ายบริหาร


นายสมมาต โพธิ์ทอง
(ผู้อำนวยการโรงเรียน)

ดร.วิไล ปรึกษากร
(รองผู้อำนวยการ)
นายธีรกฤต สร้างการนอก
(รองผู้อำนวยการ)
นายมารุต เสลาคุณ
(รองผู้อำนวยการ)
 
 


 
             
[คลิกดู...ระเบียบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียน]
[คลิกดู...ค่าเป้าหมายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2565]

Download...โปรแกรมต่าง ๆ
      โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ EVANA มีให้เลือกใช้งาน 2 version
          คลิกที่นี่... [EVANA401] [EVANA403]
      ติดตั้งส่วนเสริมโปรแกรม Bookmark [คลิกเพื่อ Download]


 


ที่อยู่ :: 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
โทรศัพท์ :: 032-248109
Website :: www.ppschool.ac.th
E-mail :: ppschool2519@gmail.com

   กลุ่มสาระการเรียนรู้ => สังคมศึกษาฯ | การงานอาชีพ-แนะแนว-ห้องสมุด | คณิตศาสตร์ | ศิลปะ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาไทย 

 
 

 
ข่าวการศึกษา

 

   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ณ ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ สพม.ราชบุรี
            เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม 2566 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี 
            โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ขอขอบพระคุณ ดร.สุชาดา ลิ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และคณะ เป็นอย่างสูงที่เดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินงานทุกคน และขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ทำหน้าที่ตัดสินการแข่งขัน ขอขอบคุณ นักกีฬา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูผู้ควบคุมทีมทุกท่าน ฝ่ายบริหารจากทุกโรงเรียน ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากการต้อนรับไม่ทั่วถึง ขาดตกบกพร่องสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปบ้าง ทางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย.


คลิกดูภาพเพิ่มเติม... วันที่ [24] [25] [26] [27] มกราคม พ.ศ. 2566

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มอบหมายให้ ดร.วิไล ปรึกษากร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึก ในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร  อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์
            เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มอบหมายให้ คุณครูสุพัตรา โกมลมุสิก ครูสอนภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานเทศกาลตรุษจีนกับทางวัดปราสาทสิทธิ์ โดยการแต่งกายตามวัฒนธรรมชาวจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่าง วัด ชุมชน และโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566
            เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นประธานในการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องถือปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เช่น กิจกรรมวันครูประจำปี 2566 หรือ กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.ราชบุรี)  โดยที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นศูนย์แข่งขัน กิจกรรม : สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นต้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล"
           เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 คุณบุญธง ก่อมงคลกูล และครอบครัว พร้อมด้วยเพื่อนชาวต่างชาติ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษา "คุณพ่อเล้ง-คุณแม่จึง ก่อมงคลกูล" โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และมอบทุนการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนไทย   โดยมีนายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4-ม.6
             เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดพิธีประดับแถบสามสีสำหรับลูกเสือวิสามัญชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สวัสดีปีใหม่และขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเขตพื้นที่รับผิดชอบ
             เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 นายสมมาต โพธ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า มาพบปะนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน การปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และมอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลอำนวยความสะดวกด้านจราจรให้กับนักเรียน และ ได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนสะอาดประจำเดือน มกราคม ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566
            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถต่าง ๆ ตลอดจนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลฯ
            เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้หายจากพระอาการประชวร และกลับมามีพระพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ โดยเร็ว

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก ปี พ.ศ. 2565
            วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมทายผลฟุตบอลโลก ปี พ.ศ. 2565 ให้กับนักเรียน โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาจับรางวัลและมอบรางวัลให้กับนักเรียน ในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

สโมสรโรตารีฯ มอบแว่นตาให้กับนักเรียน
             เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 สโมสรโรตารีหลักห้า-ดำเนิน ร่วมกับ สโมสรโรตารีพระประเเดง จัดทำโครงการเเว่นใสให้น้อง และได้มอบแว่นตาให้กับนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตา เพื่อสามารถนำไปใช้ในการเรียนหนังสือและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือ เอลละเฟิ่น แคมป์ ราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางลูกเสือ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน และฝึกระเบียบวินัย โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหาร เดินทางไปร่วมกิจกรรม และให้ขวัญกำลังใจกับคณะครู ทีมงานผู้กำกับ ลูกเสือ และเนตรนารี ทุกคน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565
             เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ โรงเรียนธรรมาธิปไตย ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน และร่วมพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดังกล่าว โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหาร เดินทางไปร่วมกิจกรรม และให้ขวัญกำลังใจกับคณะครู และผู้บำเพ็ญประโยชน์ทุกคน


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จ.ราชบุรี
             เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ได้จัดอบรมให้ความรู้ ตามโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จ.ราชบุรี ให้กับนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับคณะวิทยากร


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

มอบรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ"
             เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรางวัล "เด็กดีศรีประสาทรัฐ" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565
             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงเช้า หลังจากนั้นมีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในพิธีดัังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรม แกนนำเยาวชน Gen-Z
             เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ชุมนุม แกนนำเยาวชน Gen z โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ นำโดย นายธีรกฤต สร้างการนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่และพิษภัยของบุหรี่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ก่อนเข้ามาเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

อบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว
             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการอบรมนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาว เพื่อบูรณาการโครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยได้รับเกียรติจาก นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มาเป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนและครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70
             เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติให้กับนักเรียน และคุณครู จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียน คุณครูผู้ดูแลและฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี 2565
             เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ปี พ.ศ.2565 โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า มาให้ความรู้นักเรียน
             เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หลักห้า ได้เดินทางมาให้ความรู้นักเรียน เรื่องการห้ามเล่นการพนันฟุตบอล และการพนันทุกชนิด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน และกฎหมายจราจรต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ในการนี้ นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียน มอบของที่ระลึกพร้อมกล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ตำรวจ.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 70
             เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ได้ส่งตัวแทนนักเรียนและคณะครู เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ตามศูนย์การแข่งขันต่าง ๆ ในจังหวัดราชบุรี


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
             เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้น ตรี โท เอก สำหรับนักเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
            เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องการเรียน ความประพฤติ และเรื่องอื่น ๆ ของบุตรหลานในการปกครองของตนเอง กับคุณครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน และรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารงานของโรงเรียนจากฝ่ายบริหาร โดยมี นายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นประธานในการประชุม.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ทอดผ้าป่ากระทง วัดปราสาทสิทธิ์ ปี 2565
           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งเป็นวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากระทงขึ้น โดยให้นักเรียนจัดทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ มาเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่ากระทง และส่งมอบกระทงทั้งหมดให้กับวัดปราสาทสิทธิ์เพื่อจำหน่วยให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อนำรายได้ ไปใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ ของวัด และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ต่อไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2565
           เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนและเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1 ปีการศึกษา 2565
     เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน ได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียนและได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ร่วมงานทอดกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์และวัดบ้านกุ่ม ประจำปี 2565
         เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้าร่วมงานทอดกฐิน ประจำปี 2565 ณ วัดปราสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี


คลิกดูภาพเพิ่มเติม...[วัดปราสาทสิทธิ์] [วัดบ้านกุ่ม]

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565
          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครูอาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายอธิสรรค์ วีรแสงรัศมีกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสมมาต โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 

ที่อยู่ : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี  70210
หมายเลขโทรศัพท์ : 032-248109    เว็บไซต์ : www.ppschool.ac.th     E-mail : ppschool2519@gmail.com
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ (โดย :: ครูสุธารัตน์ จำปาทิพย์)
-------------------------