คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายวินัย สุบรรณเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
 ร่วมงานประจำปี 2562 วัดปราสาทสิทธิ์
     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ท่าน ผอ.วินัย  สุบรรณเกตุ นำทีมคณะครู นักเรียน และวงดุริยางค์ ของโรงเรียน ไปร่วมงานปิดทองประจำปี 2562 ของวัดปราสาทสิทธิ์ ซึ่งมีกิจกรรมแห่พระทางน้ำ โดยองค์กรต่าง ๆ พ่อค้า ประชาชน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันอารารธนาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด แห่ลงขบวนเรือไปตามคลองดำเนินสะดวก ตั้งแต่หน้าวัดปราสาทสิทธิ์ ไปถึงหลัก 1 ประตูน้ำบางยางด้านแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร และล่องเรือกลับไปจนถึงหลัก 8 ประตูน้ำบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งคลองได้กราบสักการะองค์หลวงพ่อฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้นจึงล่องเรือกลับวัดปราสาทสิทธิ์ ในงานประจำปีจะมีการทำบุญ ปิดทอง องค์หลวงพ่อ นักเรียนและคณะครูได้ออกไปร่วมทำกิจกรรมทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม สืบไป.


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่
     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 26 ชุด ไปบริจาคให้กับโรงเรียนวัดบ้านใหม่ ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับพัฒนาการเรียนการสอน ทางโรงเรียนวัดบ้านใหม่จึงได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์มายังโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เป็นผู้ส่งมอบ และ ผอ.พงศ์ศิริ จันทิวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ เป็นผู้รับมอบ
       

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ศึกษาดูงาน ร.ร.ห้องสอนศึกษา
  เมื่อวันที่ 16-20 มกราคม 2562 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ร.ร.ห้องสอนศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนคุณธรรม โดยจะได้นำแนวคิด และหลักการต่าง ๆ มาพัฒนางานในโรงเรียนเพื่อรอรับการประเมินต่อไป

       

[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  

   การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [คลิกดูรายละเอียดที่นี่...]

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...

เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    - คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.6 สามารถ Download สรุปผลการประชุม PLC เพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ ของระดับชั้น ม.6 [คลิกที่นี่...]
     
    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]

เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน