คำขวัญจังหวัดราชบุรี : คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี
เส้นทางมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


นายวินัย สุบรรณเกตุ

ผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวนผู้เข้าชม
 
บริจาคโลหิต ณ วัดบัวงาม
       เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ส่งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิต โดยมีฝ่ายบริหารทั่วไป และคุณครูหลายท่าน เป็นผู้นำนักเรียนไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
       เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความน้อมนอม ขอขมา และมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณครูทุกท่าน เพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และอบรมบ่มนิสัยอันดีงามให้กับนักเรียนต่อไป โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ มาเป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และมอบรางวัลนักเรียนที่มีผลการสอบ O-net ดีเยี่ยม ในแต่ละรายวิชา โดยมีทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
      เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ของโรงเรียนที่จะต้องดำเนินการต่อไป เพื่อให้บุตร หลาน ของท่านผู้ปกครอง เป็นเด็กที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผอ.กมล เฮงประเสริฐ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะคุณครูทุกท่าน มาร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยถึงสิ่งที่ต้องร่วมมือกันปฏิบัติระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครอง เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
      เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้จัดให้มีการประชุมสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุม


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

ตำรวจให้ความรู้นักเรียนเรื่องการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดการพนันของเยาวชนและประชาชน
      เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.หลักห้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สภ.บางแพ ได้เข้าพบนักเรียนและให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับทัศนคติเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันของเยาวชนและประชาชน โดยมีท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วารินทร์ ทองอยู่ยืด หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และคณะครูให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]

โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ พ.ศ.2562
      เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นักเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.6 ได้เข้าร่วมถือศีลปฏิบัติธรรม ณ วัดบ้านกุ่ม อ.บางแพ จ.ราชบุรี ในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะฯ โดยการสนับสนุนจาก ท่านพระครูภาวนาธรรมากร เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม คณะสงฆ์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี ในการนี้ท่าน ผอ.วินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจและคณะครู ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว


[คลิกดูภาพเพิ่มเติม...]


ข่าวประชาสัมพันธ์...
  
  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง...


เรื่องแจ้งให้คุณครูทราบ...  

    - ตัวอย่างสมุดบันทึกความดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 [คลิกที่นี่...]


เรื่องแจ้งให้นักเรียนทราบ... 


เปิดโลกกว้างทางการศึกษา (แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม...)
   
 
   


Link ที่น่าสนใจ
               
Facebook
Twitter
Youtube
Yahoo!
Google
Gmail
Hotmail
สนุก..!
4Shared
CheckPrice
Amazon
ประมูล
ตลาด.com
สยามฮา
337 เกมส์
Angry Birds
นานาสาระ... 
Address : 94 หมู่ 5 ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210
Tel : 032-248109     Fax : 032-360637    URL : www.ppschool.ac.th
Webmaster : งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ติดต่อสอบถาม/แนะนำ : งานคอมพิวเตอร์ (032-248109 ต่อ 18) หรือแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บเพจกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน